free html5 templates

Premi Frederic Pujulà 

Convocatòria IV concurs narrativa curta de gènere fantàstic Ciutat de Figueres 2020.

Mobirise

BASES DEL PREMI DE NARRATIVA CURTA DE GÈNERE FANTÀSTIC FREDERIC PUJULÀ - CIUTAT DE FIGUERES 2020

1. Poden participar tots els autors majors de 18 anys amb una única obra original i inèdita (i que no hagi estat premiada en cap altre concurs ni estigui pendent de cap altre veredicte), en llengua catalana.

2. El relat versarà sobre qualsevol temàtica que es pugui considerar de gènere fantàstic (entenent que en són les obres de ciència-ficció, fantasia i terror sobrenatural).  

3. Els textos han de tenir una extensió màxima de 30 fulls i han de ser escrits a doble espai, justificats, per una sola cara i en lletra Times New Roman, cos 12.

4. El premi per al relat guanyador estarà dotat amb 300 euros. En reconeixement d'aquelles organitzacions solidàries del nostre territori, els patrocinadors del concurs es comprometen a sobredotar aquesta quantitat en un 10%, que anirà destinat a l'entitat amb finalitats socials que esculli el guanyador.

5. El relat guanyador apareixerà publicat a ‘Freakcions. Revista de narracions estranyes’ del web elbiblionauta.com. de l'any en curs, en format paper i digital. S'estipula que al guanyador se li enviarà un exemplar imprès.

6. L'autor de l'obra guanyadora ha d'assistir en persona a recollir el premi, o bé delegar-ho en una altra persona. En cap cas s'enviarà el premi per correu.

7. El jurat que decidirà el guanyador estarà integrat per professionals vinculats a la literatura i als gèneres fantàstics. El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert.

8. Les obres s'han d'enviar abans del dia 31 d’agost de 2020 a: premi@aacfc.cat En el títol del missatge ha de figurar: PREMI FREDERIC PUJULÀ 2020. S'hauran d'enviar dos arxius adjunts nomenats segons el següent exemple: titoldelobra.pdf i titoldelobraPLICA.doc. El primer document contindrà l'obra, en format .pdf. El segon document contindrà la plica, és a dir: títol, nom i cognoms de l'autor, data de naixement, DNI, adreça postal completa, adreça de correu electrònic i número de telèfon, així com un text en el qual l'autor es comprometi a acceptar les bases del premi i indiqui l'ONG (que operi en l'àmbit del Principat de Catalunya) a la qual vol donar el % del premi.

9. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 27 de setembre a l'Auditori Caputxins (Figueres, C/ del Rec Arnau, 8) en el marc de la III Convenció 'FantastiCAT'.

10. Mitjançant la seva participació, tots els autors manifesten que l'obra és de la seva autoria i que els seus drets d'edició i/o reproducció no estan cedits a tercers. Així mateix, autoritzen a l’AACFC i a El Biblionauta a publicar la seva obra i a utilitzar-la per a fins promocionals. La participació en aquest certamen implica l'acceptació sense reserves d'aquestes bases. Tota responsabilitat derivada de l'incompliment d'aquest punt recau directament sobre l'autor.




Envia el teu relat a: premi@aacfc.cat 




Descarrega't les bases en pdf: Edició_2020 


Aquest premi té el suport de: Ajuntament de Figueres

Llista de guanyadors

D'ençà la primera edició, els premiats han estat:

2017

Marc Juera Conchillo
'Terres mortes'

Pots llegir el relat a la revista digital d'El Biblionauta 'Freakcions # 3'

2018

David Castejón Ferrer
'C.P.Urgatori:\<_'

Pots llegir el relat a la revista digital d'El Biblionauta 'Freakcions # 4'

2019

Jordi de Manuel
'Codi binari'

Pots llegir el relat a la revista digital d'El Biblionauta 'Freakcions # 5'